W Środzie Śląskiej została oddana do użytkowania zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. W tym mieście oraz w Ciechowie i Bukówku powstało ponad 24 kilometrów kanalizacji.

To efekty zakończonego 14 listopada projektu o wartości około 30 milionów złotych. Dotacja z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 11,5 miliona złotych a wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu to ponad 10 milionów złotych. Z nowych inwestycji skorzysta blisko 2,7 tys. mieszkańców. Umowa na realizację tego projektu została podpisana w lipcu 2009 r. Był to pierwszy taki dokument na Dolnym Śląsku z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizatorem zadania jest spółka Średzka Woda.

Dolny Śląsk korzysta ze potężnego wsparcia finansowego z Programu Infrastruktura i Środowisko. To największy program spośród wszystkich w UE. Prawie 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. POIiŚ jest realizowany w Polsce od roku 2007 i potrwa do 2013. – Skali tej pomocy nie można porównać nawet do planu Marshalla, który umożliwił prężny rozwój gospodarczy w powojennej Europie – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Teraz szansa na modernizację, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, otwiera się przed Polską i naszym regionem.

Na Dolnym Śląsku jest realizowanych i przygotowywanych 10 projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Ich łączna wartość to ok. 670 mln zł. Fundusz m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach; ocenia złożone wnioski; zawiera umowy; rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne. Samorządowcy realizują budowę nowych oczyszczalni ścieków w Sulikowie i Nowogrodźcu. Oprócz obiektu w Środzie Śląskiej zmodernizowane zostaną jeszcze zakłady w: Dzierżoniowie, Oławie, Henrykowie, Strzegomiu, Chociwelu i Bielawie. W regionie powstanie łącznie 450 kilometrów kanalizacji i sieci wodociągowej.

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj