20 lutego roku w Gołczy (woj. małopolskie) otwarto największą w historii gminy inwestycję.

Zakończyła się tu realizacja projektu pod nazwą "Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Rzeżuśni dla Gminy Gołcza"

Budowa I etapu kanalizacji rozpoczęła się 20.07.2006 r. i trwała przez 15 miesięcy. Jej efektem jest nowoczesna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości 250 m3 na dobę wraz z obiektami technologicznymi, stacją trafo, 11,9 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 225 mb kanalizacji ciśnieniowej, dwiema przepompowniami oraz 186 przyłączy. Kanalizacja swoim zasięgiem objęła miejscowość Rzeżuśnia oraz większą część Gołczy. W I etapie oczyszczalnia ma przyjmować 124 m3 ścieków na dobę, dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie ilość trafiających do wód powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczeń. To oznacza redukcję zanieczyszczeń na poziomie 85-95%.

Całkowity koszt budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wyniósł 4.570.859,67 zł. Dzięki podjętym przez Wójta staraniom oraz życzliwości wielu ludzi gmina uzyskała dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 70% inwestycji tj. 3.080.279,33 zł z czego 440.039,90 zł z budżetu państwa w postaci dotacji. O zabezpieczenie pozostałych 30 % Wójt zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który przyznał gminie pożyczkę w wysokości 1.320.119 zł w tym na kanalizacje 792.071,40 zł i na oczyszczalnie 528.047,60 zł. Ze środków własnych przeznaczono 170.460 ,62 zł jako koszty niekwalifikowane.

źródło: golcza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj