19 marca podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PO IiŚ na realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”, którego beneficjentem jest Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu.

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wolsztyn-Siedlec na obszarze Gminy Siedlec. W ramach projektu zostaną wykonane: ok. 56,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 22,9 km sieci grawitacyjnej, 8,4 km sieci ciśnieniowej, 263 szt. przepompowni lokalnych, 2,8 km przyłączy ciśnieniowych, 22,1 km rurociągów przesyłowych oraz dwie tłocznie ścieków. Dzięki realizacji iwestycji ponad 7 tys. mieszkańców uzyska dostep do sieci kanalizacji sanitarnej.

Koszt całkowity projektu: 40 949 490,16 PLN
Kwota dofinansowania: 20 874 502,09 PLN

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj