10 marca w Ostrowie Wielkopolskim rozpocznie się dwudniowa IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Kanalizacja terenów niezurbanizowanych”.

Problemy kanalizacji na terenach niezurbanizowanych są złożone. Instalowanie systemów zbiorczych na obszarach wiejskich jest często nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych, dlatego ważna jest dyskusja nad alternatywnymi rozwiązaniami. Tegoroczna konferencja ma na celu omówienie systemu kanalizowania terenów niezurbanizowanych w kontekście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Prezentacja praktycznych aspektów projektowania i budowy instalacji, zasady doboru oczyszczalni oraz nowych trendów technologicznych to główne tematy obrad. Ważnym elementem spotkania będzie przedstawienie możliwości finansowania przez gminy przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na ponowne uruchomienie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska. Na zakończenie konferencji odbędzie się wyjazd do Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie obsługującej Ostrów Wielkopolski i gminy przyległe.

– Rok 2010 poprzez publikację raportu NIK i „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji KPOŚK" wyznaczył gminom nową jakość na najbliższe 5 lat. Inwestorzy uświadamiają sobie konieczność rzeczywistego równoległego wdrożenia zbiorowych i pojedynczych systemów zbierania i oczyszczania ścieków, wraz z gospodarowaniem wodami opadowymi. Nieuchronność poniesienia sankcji ekonomicznych za brak wdrożenia europejskich zasad inżynieryjnych, powoduje konieczność przyspieszenia, ale i racjonalizacji przedmiotowych inwestycji. Niniejsza konferencja ma na celu usystematyzowanie wiedzy prawnej, technicznej i praktycznej, koniecznej do podniesienia standardu cywilizacyjnego obywateli każdego miasta i wsi – mówi prof. dr hab. Janusz Łomotowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, opiekun naukowy konferencji.
 
Program konferencji – pobierz tutaj

Organizatorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Dodatkowych informacji na temat konferencji udziela Martyna Dera, T. +48 61 655 81 20, e-mail: m.dera@abrys.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj