Preferencyjną pożyczkę w wysokości ponad 760 tys. zł Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał gminie Dębowiec w powiecie cieszyńskim.

Środki te przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy sieci gminnej kanalizacji sanitarnej o długości 10 km oraz 5 przepompowni ścieków w miejscowości Dębowiec.

Do nowej sieci podłączonych zostanie 121 budynków, z których ścieki odprowadzone zostaną do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w miejscowości Dębowiec, której obciążenie dotychczasowe nie przekracza 25 procent.

Eko lokator Toruń

Prace zakończone mają być do 15 października 2012 roku. To duża szansa dla tej sześciotysięcznej gminy. Do tej pory możliwość korzystania z 54 kilometrowej sieci kanalizacyjnej miało tylko 32% gospodarstw. Teraz nowoczesna kanalizacja, znacznie polepszająca warunki życia mieszkańców, przybliży do Europy tę coraz dynamiczniej rozwijającą się gminę.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj