Preferencyjną pożyczkę w wysokości ponad 760 tys. zł Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał gminie Dębowiec w powiecie cieszyńskim.

Środki te przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy sieci gminnej kanalizacji sanitarnej o długości 10 km oraz 5 przepompowni ścieków w miejscowości Dębowiec.

Do nowej sieci podłączonych zostanie 121 budynków, z których ścieki odprowadzone zostaną do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w miejscowości Dębowiec, której obciążenie dotychczasowe nie przekracza 25 procent.

Prace zakończone mają być do 15 października 2012 roku. To duża szansa dla tej sześciotysięcznej gminy. Do tej pory możliwość korzystania z 54 kilometrowej sieci kanalizacyjnej miało tylko 32% gospodarstw. Teraz nowoczesna kanalizacja, znacznie polepszająca warunki życia mieszkańców, przybliży do Europy tę coraz dynamiczniej rozwijającą się gminę.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj