W Gdańsku zakończono budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 255 m w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Kartuskiej do Trasy W-Z. Przebudowano ponadto 31 mb sieci wodociągowej.

Kanalizacja możliwi ona odprowadzenie wód opadowych z ulicy Leszczynowej, eliminując podtopienia jezdni i sąsiadujących z nią posesji, które występowały dotychczas po większych opadach deszczu,. Przed odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Pólnicy przewidziano zastosowanie osadnika (zatrzymującego m.in. piasek) i separatora substancji ropopochodnych.

Koszt inwestycji wyniósł 1,1 mln zł. Prace w imieniu miasta nadzorowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj