Jeszcze w październiku tego roku ruszą prace związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej od ulicy Biskupskiej do ulicy Jagiellończyka w Iławie.

Zadanie to jest przewidziane do współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iławie to część większego projektu, którego celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze tzw. aglomeracji, w której skład wchodzą gmina miejska i niektóre tereny gminy wiejskiej. Realizacja uzbrajania aglomeracji w sieci sanitarne potrwa do końca 2015 roku. Koszt wszystkich zadań obliczono na prawie 41 milionów złotych. Beneficjentem tych środków są „Iławskie Wodociągi”. To kolejne przedsięwzięcie samorządów powiatu iławskiego, którego celem jest ochrona cennego ekosystemu regionu oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców.

Projekt zakłada realizację szeregu inwestycji, które ostatecznie uregulują gospodarkę wodno-ściekową na terenie obu gmin. W ramach przedsięwzięcia w samej Iławie zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowy Dwór, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ulicy Biskupskiej poprzez ulicę Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ulicy Jagiellończyka, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Zielonej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej w drodze dojazdowej do projektowanej bazy wioślarskiej i ekomariny przy kąpielisku miejskim na ul. Kajki. Na terenie gminy zaś doprowadzenie systemu kanalizacji między innymi do wsi Dziarny, Ławice, Rudzienice, Frednowy i Ząbrowo.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć związanych z realizacją projektu będą prace związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej od ulicy Biskupskiej poprzez ulicę Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ulicy Jagiellończyka. Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w październiku a prace trwać będą do końca grudnia 2010 roku. Koszt przedsięwzięcia to prawie 3 miliony złotych.

źródło: ilawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj