Blisko 373 tys. zł kosztować będzie budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Poznańskiej w Inowrocławiu.

– Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z odcinkami przyłączy do granic działek w ul. Poznańskiej, od miejsca włączenia w istniejącą studzienkę kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Chemiczną, do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Bagienną – informuje Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Aleksandra Dolińska-Hopcia.

Budowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 346,5 metrów. 9 lipca 2012 r. podpisana zostanie umowa z wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu przetargowym – PPHU „pe-gaz 90" z Mogilna. Zaoferowana przez tę firmę kwota wykonania zadania (372.938,99 zł) była najtańszą. Najdroższa oferta opiewała na kwotę ok. 550 tys. zł.

Sieć kanalizacyjna prowadzona będzie w istniejących pasach drogowych. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej odtworzona będzie nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej. Prace zakończone zostaną jesienią br.

źródło: inowroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj