Rozpoczyna się jedna z największych inwestycji kanalizacyjnych na terenie miasta Jaworzno. Za ponad 9 mln zł w dzielnicach Szczakowa, Długoszyn, Niedzieliska ma zostać rozwiązany problem odprowadzania ścieków do pobliskich rzek.

Inwestycja oprócz ekologicznych rozwiązań, umożliwić ma w przyszłości mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji sanitarnej, poprawić system dostarczania wody, a co najważniejsze wpływać pozytywnie na stan środowiska naturalnego i wód powierzchniowych.

Brak kanalizacji w swoich dzielnicach odczuwali nie tylko sami mieszkańcy, ale także otaczająca przyroda, stając się nieformalnym odbiorcą nieczystości. Powstające na skutek życiowych procesów ścieki odprowadzane do istniejących kanałów ogólnospławnych znajdywały ujście do rzeki Biała Przemsza w rejonie mostu w Maczkach.

Z powodu odprowadzania nieczystości do pobliskich rzek, MPWiK płacił tzw. opłaty środowiskowe. Opłaty obowiązkowe ponoszone praktycznie przez każde przedsiębiorstwo wodociągowe, a wynikające z możliwości korzystania ze środowiska, a w tym przypadku z rzek.

Jednak do 2010r. Urząd Marszałkowski zawiesił opłaty jaworznickiemu przedsiębiorstwu wodociągowemu, pod warunkiem aktywnego wykorzystania czasu. Plany realizacji przedsięwzięcia były przygotowane wcześniej. Fakt zawieszenia oraz wykazana pomoc finansowa i zaangażowanie ze strony Urzędu Miejskiego przyspieszyły prace projektowe i przetargowe.

– Obecny, niepożądany stan rzeczy zostanie rozwiązany poprzez skierowanie ścieków w innym kierunku, niż dotychczas płynęły. Wykorzystując spore możliwości przerobowe oczyszczalni, postanowiliśmy dokonać przerzutu ścieków z dotychczasowej zlewni Szczakowa do zlewni Jeleń Dąb – wyjaśnia prezes zarządu MPWiK Józef Natonek.

Dla zrealizowania zadania wybudowany zostanie kolektor tłoczny ścieków biegnący wzdłuż starej linii kolejowej oraz tłocznia ścieków . Kolektor swój początek będzie posiadał w pobliżu przejazdu kolejowego na ul. Batorego, tam też zlokalizowana zostanie tłocznia dla ścieków ogólnospławnych w ilości 130,0 l/s. Dodatkowo tłocznia wyposażona zostanie w urządzenie sterujące oraz instalację dozowania środków chemicznych w celu usuwania powstających odorów ze ścieków.

Kanał tłoczny od ul. Batorego przebiegać będzie drogą w stronę wiaduktu. Przechodząc stopniowo w ul. Dąbrowskiego poprowadzony zostanie wzdłuż torów kolejowych w kierunku os. Długoszyn. Następnie prowadzony skrajem zabudowań os. Niedzieliska i os. Chropaczówka , w kierunku ul. Szczakowskiej. W rejonie ul. Wiejskiej nastąpi jego włączenie do obecnie istniejącego kanału ogólnospławnego. Dzięki tak wytyczonej trasie nieczystości płynne transportowane będą wprost do oczyszczalni. Zyskają szansę oczyszczenia i powrócenia w czystszej formie do środowiska. Planowana długość rurociągu tłocznego to ponad 6 km. Doliczając do niego budowę grawitacyjnych kanałów ogólnospławnych i sanitarnych jego długość osiągnie 7,5 km.

Także w zakresie prac, ze względu na nienajlepszy stan techniczny, stalowy wodociąg w ul. Batorego i ul. Dąbrowskiego oraz wodociąg rozdzielczy w rejonie ul. Końcowej i ul. Pasternik zostaną wymienione. Metodą tradycyjną poprzez wykopy oraz przewiertem pod skrzyżowaniem ulic: Batorego, Dąbrowskiego i Pasternik powstanie nowy wodociąg przesyłowy wykonany z rur polietylenowych przeznaczonych do wody pitnej. Mają one wpłynąć na poprawę jakości sieci oraz koszty eksploatacji. Modernizacja wodociągu nastąpi na ponad kilometrowym odcinku.

– W późniejszym etapie realizacji inwestycja zakłada także przebudowę rurociągu w rejonie ul. Szczakowskiej. Pozwoli to na uporządkowanie sieci wodociągowej względem nowego kolektora – dodaje Józef Natonek.

W dniu 19 czerwca firmie P.P.H.U. BUDREN z Jastrzębia Zdroju, pracownicy odpowiedzialni za nadzór inwestorski z ramienia MPWiK Sp. z o.o., przekazali plac budowy. Niebawem mają rozpocząć się prace przygotowawcze terenu. Zgodnie z zapisami umownymi termin zakończenia inwestycji to koniec września przyszłego roku.

W trakcie prac budowlano – montażowych mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kołowym. MPWiK apeluje tym samym o zachowanie szczególnej ostrożności i o dostosowanie właściwej prędkości jazdy w pobliżu budowy.

źródło: MPWiK Jaworzno

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj