Ponad 2,1 mln zł będzie kosztowała budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie (gmina Jeziorany). Na ten cel gmina pozyskała m.in.: ponad 960 tys. zł pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie.

W gminie Jeziorany przy współudziale środków unijnych zostanie wybudowane prawie 6,5 km sieci sanitarnej. Gmina dodatkowo wzbogaci o nowoczesną oczyszczalnię ścieków we Franknowie. Wartość całego projektu wyceniono na 2,1 mln zł, z czego 960 tys. zł to pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie.

Taka sama kwota będzie stanowiła dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejne 200 tys. zł będzie pochodziło z budżetu samorządu. Prace budowlane już trwają i mają zakończyć się pod koniec sierpnia tego roku, a sam inwestycja jeszcze we wrześniu zostanie oddana do użytku. Do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 84 gospodarstw.

Nowa oczyszczalnia we Franknowie będzie w stanie przyjąć 60 m3 ścieków na dobę. Dzięki tej inwestycji gmina uzyska skanalizowanie na poziomie ok. 15 proc. To niewiele i dlatego władze gminy już maja plan kolejnych inwestycji związanych z poprawą życia mieszkańców, a co z tym idzie także ochroną środowiska naturalnego. W najbliższej przyszłości planuje się bowiem realizacje drugiego etapu zadania związanego z budową sieci kanalizacyjnej w tej gminie, tym razem w obrębie miejscowości Radostowo. Tu z kolei ma powstać oczyszczalnia, która będzie w stanie przyjąć ok. 72 m3 na dobę. Planuje się także wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość inwestycji wyceniono na ponad 3,2 mln zł. Znaczną część środków samorząd będzie starał się pozyskać z PROW. Pozostała kwotę mają stanowić środki własne i preferencyjne środki z WFOŚiGW w Olsztynie.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj