Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzieliła Gminie Poczesna dofinansowania do kwoty 8 mln 902 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły i Michałów.

To siódmy projekt z listy rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który otrzymał szansę na realizację dzięki wsparciu ze środków Funduszu.

Przyznane środki to pożyczka i dotacja po 4 mln 451 tysięcy zł. Celem tej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości ponad 120 km oraz przepompowni ścieków. Dzięki temu ścieki z 300 podłączeń do budynków w ilości ok. 109 m3 na dobę będą odprowadzane do oczyszczalni w Kolonii Poczesnej.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj