O ponad 27 kilometrów nowej sieci kanalizacji sanitarnej wzbogaci się niebawem gmina Ryn.

Inwestycja, która powstanie w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki, będzie kosztowała ponad 7,3 mln zł. Samorządowi udało się na ten cel pozyskać fundusze z Unii Europejskiej. Aby jednak sprostać kosztom inwestycji nie obyło się bez preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości prawie 1,4 mln zł.

14 czerwca władze gminy podpisały umowę z WFOŚiGW. Projekt, który będzie realizowany przez samorząd, zakłada odprowadzenie ścieków z miejscowości i zabudowań kolonijnych objętych opracowaniem budowy sieci do oczyszczalni ścieków w Rynie.

wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj