Wznowiono budowę kolektorów Torunia Północnego, realizowaną w ramach unijnego Funduszu Spójności. Prace skończą się za 16 miesięcy.
Prace na Wrzosach ruszyły w 2004 r. Budową kolektorów za unijne pieniądze zajęło się konsorcjum firm Maxer z Poznania i Beta z Warszawy. Pierwsza z nich została liderem, ale prędko okazało się, że ma kłopoty finansowe. Po uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska głównym wykonawcą została Beta. Ta jednak także zaczęła mieć problemy z płynnością finansową, przez co znacznie zmniejszyło się tempo prac na Wrzosach. Do końca sierpnia 2006 r. zostało zrealizowanych zaledwie 10 proc. robót. Właśnie to było głównym powodem zerwania kontraktu przez Toruńskie Wodociągi.
Spółka musiała rozpisać nowy przetarg. Jego zwycięzcą zostało konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Inkop z Krakowa oraz Gildemeister z Berlina. Firmy wznowią prace już dzisiaj. Wartość kontraktu opiewa na prawie 7 mln euro. Roboty potrwają 16 miesięcy. – W tym czasie powstaną główne kolektory, które pozwolą na odbiór ścieków z północnych osiedli Torunia, a także wód deszczowych z dróg – mówi Mieczysław Malinowski, główny menedżer ds. realizacji projektu Funduszu Spójności.
Rozpisanie nowego przetargu i wyłonienie nowego wykonawcy opóźni kanalizację Wrzosów. Choć na wielu ulicach powstała już sieć, nadal ścieki nie trafiają do oczyszczalni. Będzie to możliwe dopiero po wybudowaniu kolektorów. Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" składa się z 10 kontraktów roboczych. Całość pochłonie ponad 67,4 mln euro. 60 proc. tej kwoty pochodzi z Funduszu Spójności (ponad 40 mln euro), a resztę finansuje miasto. Jak dotąd zostały zrealizowane dwie umowy – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubiczu oraz przerzut ścieków przez Wisłę wraz z budową kolektorów na Podgórzu. W listopadzie 2007 r. skończą się prace kanalizacyjne na osiedlach Grębocin-Bielawy i Czerniewice. Do połowy przyszłego roku potrwa wymiana rur azbestowo-cementowych, a do końca lipca 2008 – budowa sieci kanalizacyjnej na Wrzosach i Winnicy. Część tego kontraktu, która odbywała się w Kaszczorku, została skończona na początku tego roku.
Wodociągowcy mają czas do grudnia 2009 r. TW chcą sfinalizować projekt rok wcześniej. – Termin ukończenia prac dla ostatniego z kontraktów, czyli budowy kolektorów w południowej części Torunia i sieci kanalizacyjnej Podgórza, Stawek i Rudaka, wyznaczyliśmy na 31 grudnia 2008 r. – mówi Malinowski.
Dzień otwarty w Lubiczu
23 czerwca odbył się dzień otwarty stacji uzdatniania wody w Lubiczu. Mieszkańcy  mogli zwiedzić zmodernizowane obiekty i dowiedzieć się, w jaki sposób jest produkowana woda, która płynie w toruńskich kranach.


Źródło: Gazeta Wyborcza Toruń

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj