Gminy nie mogą wymagać od przedsiębiorców zajmujących się odbiorem śmieci obowiązku tworzenia lokalnych punktów obsługi klienta – uznał UOKiK badając sprawę gminy Krzeszowice.

Gmina Krzeszowice ograniczała konkurencję na lokalnym rynku organizowania utrzymania porządku i czystości – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożyła karę finansową w wysokości ponad 23 tys. zł.

Gmina Krzeszowice (woj. małopolskie) posiada monopol prawny w zakresie wydawania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na swoim terenie. Jedynym organem uprawnionym do wydawania zezwoleń w tym zakresie jest Burmistrz Gminy Krzeszowice, a wymagania jakie powinni spełniać ubiegający się o nie przedsiębiorcy ustala Rada Gminy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe po otrzymaniu zawiadomienia od jednego z przedsiębiorców. W jego wyniku ustalono, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzeszowice z lutego 2010 roku, każdy przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na wywóz odpadów w gminie powinien posiadać punkt obsługi klientów na jej terenie. Tymczasem, oprócz spółki Usługi Komunalne Krzeszowice należącej w 100 proc. do gminy, żaden z przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów w tej gminie nie posiada takiego biura. 

Analiza przeprowadzona przez Urząd wykazała, że narzucony wymóg jest niezgodny z prawem. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów na terenie danej gminy nie musi prowadzić tam punktu obsługi klientów.

Prezes UOKiK nakazała Gminie Krzeszowice zaniechanie stosowania niezgodnej z prawem praktyki i nałożyła na nią karę finansową w wysokości 23 867 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: UOKiK

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj