Tylko w sierpniu bieżącego roku prezes UOKiK wydała dziewięć decyzji stwierdzających stosowanie praktyk ograniczających konkurencję przez gminy i spółki komunalne. Jedna z nich dotyczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z Łodzi.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest spółką powołaną przez Miasto Łódź w celu świadczenia usług z zakresu komunikacji miejskiej. Spółka zarządza 1 257 przystankami należącymi do miasta na 1 271 zlokalizowanych na terenie Łodzi. Tym samym MPK posiada na tym rynku pozycję dominującą. Każdy przedsiębiorca, który chce korzystać z przystanków zarządzanych przez spółkę musi podpisać z nią umowę. Jednym z warunków jest zobowiązanie do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem przystanków.
 
Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostało wszczęte w październiku 2008 roku. W jego trakcie Prezes UOKiK sprawdzała, czy MPK z Łodzi nie nadużywa pozycji dominującej na lokalnym rynku zarządzania przystankami autobusowymi. Wątpliwości Urzędu wzbudziły opłaty jakie pobiera spółka od przewoźników korzystających z przystanków.
 
Z przepisów prawa wynika generalny zakaz pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych. Jedynym wyjątkiem jest zobowiązanie przewoźników do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków oraz do ponoszenia kosztów zamieszczenia informacji o obowiązujących rozkładach jazdy lub o ich zmianach. MPK dodatkowo obciążało przedsiębiorców opłatami związanymi z utrzymaniem przystanków takimi jak: koszty zakupu, konserwacji i napraw elementów wyposażenia. Pobieranie takich opłat jest niezgodne z prawem.
 
W związku z tym Prezes UOKiK uznała, że MPK nadużyło swojej pozycji dominującej narzucając przewoźnikom nieuczciwe opłaty za korzystanie z przystanków i nakazała zmianę praktyki. Na przedsiębiorcę zostałą nałożona sankcja finansowa w wysokości ponad 290 tys. zł.
 
Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: uokik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj