W czwartek Komisja Europejska zagroziła 20 krajom UE, w tym Polsce, pozwem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie przepisów o efektywności energetycznej.

Postępowanie dotyczyłoby niewdrożenia dyrektywy z 2006 r., której celem jest wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii. Oszczędność energii i wzrost efektywności energetycznej są jednymi z priorytetów UE w ramach polityki energetycznej i walki ze zmianami klimatu.

KE wszczęła drugi etap procedury, wysyłając tzw. opinię uzasadnioną. Procedura może zakończyć przed Trybunałem w Luksemburgu.

Dyrektywa  ws.  efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych weszła w życie w maju 2006 r., a kraje członkowskie miały dwa lata na jej wdrożenie. Państwa, które tego nie zrobiły dostały w lipcu ub. r. pisemne wezwania do usunięcia uchybienia.

Dokument zobowiązuje kraje unijne do wprowadzenia systemu zachęt instytucjonalnych, prawnych i finansowych na rzecz efektywniejszego wykorzystania energii oraz do usuwania barier w tym zakresie. Dyrektywa ma promować rozwój rynku usług energetycznych dla użytkowników końcowych, które przyczynią się do wzrostu efektywności energetycznej.

Dyrektywa zakłada m.in. wzorcową rolę sektora publicznego w promowaniu efektywności energetycznej i wprowadza system raportowania danych o oszczędności energii oraz cel indykatywny oszczędności energii (9 proc. średniego rocznego zużycia krajowego).

Źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj