Blokowanie dostępu do składowiska odpadów przez miejscowego monopolistę – za takie nielegalne działanie PUK w Kolnie zostało ukarane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie (woj. podlaskie) świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych, a także jest zarządcą lokalnego składowiska odpadów. Postępowanie przeciwko spółce zostało wszczęte w czerwcu 2011 r. Wykazało ono, że wykorzystując fakt administrowania wysypiskiem odmawiała innym przedsiębiorcom składowania tam odpadów. Oznaczało to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mogli oni zajmować się wywozem odpadów na terenie Kolna. Takie działania PUK uniemożliwiały wejście na rynek swoim konkurentom.

Niedozwolona praktyka trwała w latach 2009-2011. Za nadużywanie pozycji dominującej na lokalnym rynku spółka została ukarana sankcją pieniężną w wysokości 11 475 zł. Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorca odwołał się od niej do sądu.

źródło: UOKiK

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj