Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że firmy wywożące odpady z Częstochowy zawarły niedozwolone porozumienie cenowe – informuje „Rzeczpospolita”. Za stosowanie niedozwolonych praktyk przedsiębiorcy mają zapłacić 3 mln zł.

To pierwsze postępowanie UOKiK zakończone wydaniem decyzji w sprawie zmowy cenowej firm wywożących odpady komunalne. Objęto nim zarówno dużych graczy na krajowym rynku odpadów – firmy Sita i Remondis, jak i przedsiębiorstwa działające lokalnie.

Jak donosi „Rzeczpospolita”, ustalenie, że doszło do zmowy, nie było proste. Przedsiębiorstwa nie zawarły bowiem między sobą pisemnej umowy. Nie podniosły też stawek tego samego dnia, ale w bardzo niewielkich odstępach czasu. UOKiK udokumentował natomiast, że firmy prowadziły wzajemne ustalenia i na ich podstawie zmieniły ceny. Ale stosowane przez nie stawki były na prawie tym samym poziomie za określonej wielkości pojemnik. Sprawa dotyczyła lat 2006-2007. W 2008 r. firmy wycofały się z kwestionowanych praktyk.

Decyzja prezesa UOKiK nie jest jeszcze ostateczna. Firmy już się od niej odwołały. Uważają, że z zebranego materiału wyciągnięto fałszywe wnioski, a podwyżki były niezbędne ze względu na wzrost kosztów. Poza tym koszty firm odpadowych są do siebie zbliżone.

źródło: Rzeczpospolita


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj