W Warszawie 28 marca br. odbyła się konferencja branżowa pt. „Energia ze źródeł odnawialnych – szansa rozwoju polskiej gospodarki”. Jak poinformował Janusz Mikuła, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na rozwój energetyki z OZE w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” przeznaczono 542 mln euro. Wsparcie może być wykorzystane na działania sprzyjające poprawie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, obniżanie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, a także na zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym. Ma to służyć budowie nowych mocy wytwórczych, opartych na OZE, oraz produkcji biokomponentów i biopaliw. Na przedsięwzięcia w tym zakresie można również uzyskać dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Środki z PO „Infrastruktura i Środowisko” mogą być przeznaczone na inwestycje o kosztach kwalifikowanych powyżej 20 mln zł, zaś z RPO – od 3 do 20 mln zł. Jak podkreślił Janusz Mikuła, przedsięwzięcia związane z OZE winny być elementem harmonijnego rozwoju gospodarczego. Stąd na działania w tym zakresie można też pozyskać pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z EkoFunduszu oraz z sektora bankowego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj