Od kilku lat w gminie Święta Katarzyna realizowany jest program rewitalizacji terenów parkowych.

W parku w Świętej Katarzynie w ramach tych prac, w ostatnim czasie wytyczono utwardzoną główną aleję oraz pętlę alejki bocznej prowadzącą wokół całego terenu. Dzięki temu ścieżki wykorzystywane są przez nauczycieli wychowania fizycznego pobliskiej szkoły, podczas zajęć jako bieżnia do rozgrzewki dla uczniów. Alejki już są miejscem spacerów wybieranym przez wielu mieszkańców wsi. Wyrażają oni pozytywną opinię, także w stosunku do innych prac wykonanych w tym miejscu. Zadbano o roślinność karczując stare zakrzewienia, jednocześnie przygotowano miejsca pod nowe trawniki i nasadzenia roślin. W katarzyńskim parku spacerować można, także wieczorami dzięki zamontowaniu na całym terenie parku systemu oświetlenia.

Rewitalizacja terenów parkowych w gminie objęła też inne miejscowości. Podczas prac znacznie uatrakcyjniono parki w Siechnicach, Radwanicach i Żernikach Wrocławskich. W Siechnicach działania rewitalizacyjne objęły teren przylegających do siebie parków – położonego wokół gimnazjum oraz tworzonego przy ulicy Zacisze. W pierwszym z wymienionych, w zeszłym roku jako główną atrakcję wprowadzono dwa drewniane mostki prowadzące na wyspę znajdującego się tam stawu. W 2008 roku zostanie w zbiorniku wodnym zamontowana fontanna, która obok celów estetycznych będzie służyła do natleniania wody. W parku „Zacisze” w tym roku dokończone zostanie tworzenie drugiego ze sztucznych wzniesień.

W parku w Radwanicach po wykonanych w zeszłym roku czynnościach pielęgnacyjnych drzewostanu i zasianiu trawy na specjalnie przygotowanej nawierzchni, planowane jest utworzenie utwardzonych alei przy, których wmontowane zostaną ławki. W Żernikach natomiast wykonane zostaną takie czynności jak: ogrodzenie placu zabaw, wymiana części ławek i odnowienie głównej alejki.

źródło: Urząd Gminy Święta Katarzyna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj