Wczorajsze uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Szopienicach przy ulicy Obrońców Westerplatte 130 było zwieńczeniem przebudowy kanalizacji w centrum Katowic. Projekt składał się z dwóch zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 52 mln euro.

Pierwszym z nich była modernizacja sieci kanalizacyjnych na długości ponad 7 km w śródmieściu, tj. w Rynku oraz w rejonie ulic Warszawskiej, Teatralnej, Pawła, Wodnej, Górniczej, Reja, a także wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Żelaznej w Załężu do ul. Sokolskiej.

Drugim etapem, realizowanym równocześnie była całkowita przebudowa oczyszczalni ścieków CENTRUM-GIGABLOK.

Korzyści jakie płyną z modernizacji oczyszczalni ścieków to przede wszystkim polepszenie warunków ochrony środowiska w mieście oraz zmniejszenie zanieczyszczeń w rzekach.

Efektem wykonanych prac związanych z budową kanalizacji jest skuteczne odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych z całej zlewni rzeki Rawy, z kolei nowa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 40 tys. m3/dobę pozwala na osiągnięcie jakości oczyszczanych ścieków zgodne z wymogami UE.

źródło: katowice.eu


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj