Przed Sądem Okręgowym w Katowicach rozpoczęło się w środę posiedzenie, na którym rozpoznawane jest zażalenie na aresztowanie podejrzanego o korupcję Włodzimierza Karpińskiego – zawieszonego w pełnieniu obowiązków sekretarza m.st. Warszawy, b. prezesa miejskiej spółki MPO i b. ministra skarbu.

Ze względu na materiały niejawne zgromadzone w śledztwie posiedzenie odbywa się w pomieszczeniu kancelarii tajnej, do której weszli pełnomocnik podejrzanego mec. Michał Królikowski, który złożył zażalenie, oraz prokurator Jacek Otola ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Dziennikarze czekają na decyzję w korytarzu sądowym.\

Podejrzany o przyjęcie prawie 5 mln zł łapówki

Jak informowała Prokuratura Krajowa, Karpiński jest podejrzany o przyjęcie prawie 5 mln zł łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, uczestniczących w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Pod koniec lutego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uwzględnił śledczych i aresztował go na 90 dni. Prokuratura uzasadniała, że w tej sprawie nie tylko zachodzi obawa matactwa, ale wręcz – w ich ocenie – podejrzany już podjął działania noszące znamiona matactwa. Kierując wniosek o aresztowanie prokuratura wskazywała też na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego podejrzanemu przestępstwa i zagrożenie surową karą.

Nie przyznaje się do winy

Karpiński nie przyznaje się do winy. Według pełnomocnika podejrzanego, mierzy się on “z pomówieniami współpodejrzanych”. Po aresztowaniu Karpińskiego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków sekretarza miasta.

Karpiński, który wyraził zgodę na podawanie swojego nazwiska w pełnym brzmieniu, przed aresztowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie blisko 5 mln zł. Na początku lutego m.in. podobny zarzut w tym samym śledztwie usłyszał już b. wiceminister skarbu Rafał Baniak (on również zgadza się na podawanie nazwiska – PAP). W całym śledztwie jest 14 podejrzanych, którym zarzucono m.in. udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Czytaj więcej

Skomentuj