Zaproszenia do III edycji programu edukacji ekologicznej „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” otrzymały właśnie wszystkie szkoły podstawowe na terenie Polski. Do programu zostanie przyjętych 5 tys. placówek, które jako pierwsze zgłoszą chęć jego realizacji.

Na zgłoszenia organizator czeka do 10 lipca br. Program, którego organizatorem jest ElektoEko został opracowany we współpracy merytorycznej z Politechniką Warszawską – Wydziałem Inżynierii Środowiska. Patronat nad projektem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska – Departament Gospodarki Odpadami.

W poprzednich latach zainteresowanie programem było tak duże, że organizator postanowił zwiększyć jego zasięg, dzięki temu w tym roku do jego realizacji może przystąpić 5 tys. szkół. Adresatami projektu są piątoklasiści ich nauczyciele i rodzice ale także cała społeczność szkolna i lokalna która pośrednio również zapoznaje się jego tematyką. 

Edukacja w zakresie sposobów minimalizacji zagrożenia, jakie dla środowiska stanowi ZSEE to bardzo ważny element programu edukacyjnego „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”. Jego głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez uświadamianie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowi ZSEE. Uczniowie uczestniczący w programie dowiedzą się, jakie zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz środowiska może stanowić ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) porzucony w lesie lub wyrzucony do śmietnika razem z innymi odpadami.

Pierwsze 5 tys. szkół, które zgłoszą się do programu, a tym samym zakwalifikują się do jego realizacji, otrzyma bezpłatne pakiety edukacyjne, w których skład wchodzą: poradnik dla nauczyciela wraz ze scenariuszami zajęć lekcyjnych, plakaty, film edukacyjny, plany lekcji dla piątoklasistów oraz broszury edukacyjne dla rodziców.

W tym roku nowym elementem programu jest platforma edukacyjna www.szkolaZSEE.pl, dzięki której szkoły będą miały łatwiejszy dostęp do materiałów dydaktycznych i dodatkowych atrakcji, które znajdą się na stronie m.in.: gry, sondy, ciekawostki, e-gazetka i inne.

Niezmiennie atrakcją programu, również w tej edycji, będzie konkurs „Świat bez ZSEE”, do którego będą mogły przystąpić szkoły realizujące program. W ramach rywalizacji szkoły przygotują plakaty, które posłużą do zapoznania z problemem ZSEE społeczności szkolnej czy nawet lokalnej. 

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj