Prawie 3000 szkół podstawowych z całej Polski przystąpiło do realizacji drugiej edycji programu edukacyjnego „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”. Organizatorem programu jest ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Środowiska, patronat zaś objął Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska.

Program edukacyjny „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” adresowany jest do uczniów klas piątych szkół podstawowych, jednak poprzez swoją strukturę obejmuje również uczniów innych klas, a także rodziców i członków lokalnej społeczności. W tym roku ponad 100 000 uczniów klas piątych z niemal 3000 szkół podstawowych poznaje zasady prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, czyli tytułowym ZSEE – zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Wszystkie szkoły realizujące program otrzymały pakiety bezpłatnych materiałów programowych: poradnik dla nauczyciela wraz ze scenariuszami zajęć lekcyjnych, film edukacyjny, plakaty, teczki ekologiczne dla piątoklasistów oraz broszury edukacyjne dla rodziców. W trosce o środowisko naturalne wszystkie materiały wydrukowano na papierze produkowanym z makulatury w technologii przyjaznej środowisku.

Materiały programowe mają za zadanie przekazać uczniom wiedzę na temat zagrożeń, jakie dla zdrowia człowieka oraz środowiska mogą stanowić elektrośmieci porzucone w lesie lub wyrzucone do śmietnika razem z innymi odpadami. Piątoklasiści dowiedzą się też, dlaczego nie należy chomikować starych sprzętów w domu oraz jak trzeba prawidłowo z nimi postępować, aby chronić środowisko.

Szkoły po raz drugi będą również przystępować do konkursu na zorganizowanie Dnia Otwartego z ZSEE. W pierwszej edycji programu wydarzenie to cieszyło się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Do jego realizacji zaangażowali się dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzice, władze oraz mieszkańcy gmin. Dzień Otwarty to okazja, by piątoklasiści mogli podzielić się swoją wiedzą z kolegami z innych klas, a także rodzicami i zaproszonymi członkami lokalnej społeczności. Dzieci organizują parady uliczne, przedstawienia, wystawy plakatów oraz debaty.  Relacje z Dni Otwartych zgłaszane są do konkursu, w którym przewidziano 10 nagród dla zwycięskich szkół (wysokiej jakości mikroskopy biologiczne i stereoskopowe, materiały biologiczne, programy multimedialne wyprodukowane przez firmę Eduko oraz upominki dla piątoklasistów).

Regulamin konkursu oraz więcej informacji o programie „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” można znaleźć na stronie www.elektroeko.pl w zakładce poświęconej programowi.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj