Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z utrzymującą się wysoką zawartością cząstek pyłu w powietrzu, co stanowi poważne zagrożenie zdrowia publicznego.

Dobowe wartości dopuszczalne cząstek pyłu zawieszonego (PM10) były w Polsce stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza przez co najmniej pięć ostatnich lat, w tym także w roku 2014. Ponadto w dziewięciu strefach stale przekraczane były także roczne wartości dopuszczalne.

Zanieczyszczenie powietrza pyłem jest w Polsce spowodowane głównie niską emisją (emisje ze źródeł o wysokości poniżej 40 m) z urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Podejmowane dotychczas działania prawodawcze i administracyjne, których celem jest ograniczenie utrzymującego się zanieczyszczenia, Komisja uznała za niewystarczające. Dzisiejsza decyzja jest następstwem uzasadnionej opinii, którą przesłano Polsce w lutym 2015 r.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Aktualizacja: 

Do decyzji Komisji Europejskiej odniosło się Ministerstwo Środowiska, które zapewnia, że poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji było i jest jednym z najważniejszych priorytetów tego resortu, a nasz kraj od wielu lat podejmuje działania w tym kierunku. Ministerstwo przypomina m.in. o podpisanej niedawno przez prezydenta tzw. ustawie antysmogowej, czy przyjętym w tym roku Krajowym Programie Ochrony Powietrza. Ministerstwo twierdzi także, że Polsce nie grozi żadna kara w związku z decyzją Komisji o postawieniu Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

„W podobnej sytuacji jak Polska jest również Bułgaria. Z kolei wobec 14 innych państw UE prowadzone są obecnie postępowania, które też mogą zakończyć się skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym jest więc problemem większości państw UE. Borykają się z nim takie kraje, jak: Belgia, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy czy Francja. Dotychczas Komisja prowadziła wobec Polski postępowanie wyjaśniające przyczyny niewypełnienia zobowiązań określonych w unijnych przepisach dotyczących jakości powietrza. Polska zdaje Komisji coroczne raporty o stanie powietrza oraz kilkukrotnie przedstawiała planowane i już podjęte działania mające na celu wyeliminowanie problemu zanieczyszczenia powietrza. W mającym się rozpocząć postępowaniu przed TSUE Polska podsumuje dotychczasową aktywność na rzecz czystego powietrza, przedstawiając zrealizowane działania prawne, organizacyjne i informacyjno-edukacyjne” – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Środowiska.

Resort podkreśla też, że z „analiz wynika, że na niekorzystny stan powietrza w Polsce wpływają przede wszystkim emisje generowane przez gospodarstwa domowe (ogrzewanie budynków, głównie przestarzałymi piecami, oraz palenie nieodpowiedniej jakości węglem, a nawet odpadami). Emisja z sektora bytowo-komunalnego jest odpowiedzialna za prawie 90% emisji pyłu PM10 w skali kraju. Trzeba więc z jednej strony mieć świadomość, że zmiana tego stanu wymaga olbrzymiego wysiłku po stronie rządu, samorządów i mieszkańców, a z drugiej, że efekty wdrożonych w ostatnim czasie działań nie będą natychmiast widoczne.”

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Przekraczamy parametry powietrza na które lekkomyślnie, dla chwilowej chwały zgodziliśmy się, żeby nas Unia pochwaliła. Inne kraje zgodziły się na wyższe i przekroczeń nie mają. I tu wychodzi polityka unijnego lizidu…a.

  2. Badania naukowe wskazały, (patrz google) że między innymi drzewa są przyczyną dużego zapylenia powietrza – można się więc sPOdziewać unijnego nakazu wycinania lasów…

Skomentuj