Ministerstwo Energii musi przeprowadzić nowelizację ustawy ws. cen energii. Takie decyzje zapadły po wizycie ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego w Brukseli i rozmowach z Komisją Europejską. – Zmiany dotyczyć będą kwestii technicznych i nie wpłyną na wysokość rachunku dla odbiorców końcowych – zapewnia minister Tchórzewski.

Premier i minister energii zapowiadali wielokrotnie, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek cen energii. Potwierdzili to na konferencji prasowej zwołanej przed Świętami, gdzie zaprezentowali mechanizm obrony przed podwyżkami. “Rzutem na taśmę” rząd przyjął tuż przed końcem roku ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną, opłatę przejściową oraz ustalającą ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r.

Zapisano w niej m.in. czterokrotne obniżenie stawki akcyzy na energię oraz zredukowanie o 95 proc. opłaty przejściowej. Skutkiem proponowanych zmian ma być obniżenie rachunków odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw i samorządów o ponad 3,5 mld zł, a także utrzymanie cen energii na poziomie z pierwszej połowy 2018 r.

Co z cenami prądu?

Przygotowana przez rząd ustawa zmniejszyła akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniżyła też o 95 proc. opłatę przejściową, płaconą co miesiąc przed odbiorców energii elektrycznej w rachunkach. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców zostały zamrożone na poziomie z 31 grudnia 2018 r.

Z kolei ceny energii w 2019 r. zostały ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Umowy na dostawy w 2019 r., o ile zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Komisja Europejska żąda notyfikacji

Tymczasem Komisja Europejska poinformowała, że oczekuje od Polski przekazania do notyfikacji ustawy dotyczącej cen energii. – Państwa członkowskie są zobowiązane do notyfikowania Komisji Europejskiej o wszelkich działaniach pomocy publicznej przed ich wdrożeniem. Do tej pory nie otrzymaliśmy notyfikacji od polskich władz, ale tego byśmy oczekiwali – przypomniała rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreewa.

O tym, że ustawa może być uznana za pomoc publiczną, która jest ograniczona do szczególnych przypadków, mówili posłowie opozycji podczas debaty nad ustawą o cenach energii. Rząd tłumaczył jednak, że taka forma nie jest pomocą publiczną. Potwierdziło to jeszcze Ministerstwo Energii.

Ministerstwo Energii poinformowało dzisiaj, że minister Krzysztof Tchórzewski spotkał się 28 stycznia z Komisarzem ds. energii i klimatu Miguelem Arias Cañete. Podczas rozmów przedstawił motywy wprowadzenia mechanizmu stabilizacji detalicznych cen energii elektrycznej w Polsce. Komisja Europejska podziękowała za dotychczasową współpracę i zapewniła o swoim wsparciu dla Polski w celu osiągnięcia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Komisja Europejska zwróciła uwagę na potrzebę zagwarantowania pełnej niezależności regulatora, z którą również zgadza się strona polska. Stanowisko to znajdzie swoje odzwierciedlenie w przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy.

ME wyjaśniło, że rozmowy nt. polskiego mechanizmu prowadzone są na poziomie politycznym i eksperckim celem wypracowania wspólnego stanowiska polskiego Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej. Celem jest ustabilizowanie cen energii elektrycznej na poziomie cen ubiegłorocznych przy jednoczesnym poszanowaniu prawa europejskiego w zakresie wspólnego rynku energii elektrycznej.

Czytaj więcej

Skomentuj