O tym, jaką ilość energii odnawialnej będą musiały produkować poszczególne państwa Unii, zdecyduje wielkość PKB – ogłosiła Komisja Europejska.

Każde państwo Unii będzie musiało bezwarunkowo zwiększyć swoją produkcję "zielonej energii" o 5,75 pkt proc. A obowiązek stworzenia dodatkowych (brakujących) źródeł energii odnawialnej będzie zależał od wielkości PKB – ogłosił wczoraj Tom Howes, ekspert KE.

W marcu państwa Unii zobowiązały się, że do 2020 r. aż 20 proc. zużywanej energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Te 20 proc. ma być jednak wartością uśrednioną dla całej UE.

źródło: Gazeta Wyborcza

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj