KGHM Ecoren stał się właścicielem 100 proc. udziałów Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Polkowicach. Lubińska firma odkupiła 49,67 proc. udziałów od SITA POLSKA sp. z o.o. Koszt transakcji wyniósł 2,8 mln złotych. Wcześniej KGHM Ecoren posiadał w DKE 50,33 proc. udziałów.

DKE specjalizuje się w recyklingu baterii, jest w tej dziedzinie największym zakładem w Polsce: 90 proc. zebranych baterii utylizowanych jest właśnie tu. Zainstalowana w Polkowicach, unowocześniona niedawno linia technologiczna umożliwia roczny przerób 1500 ton baterii i akumulatorów małogabarytowych (m.in. z aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych).

– Zakres działania DKE wpisuje się doskonale w strategię naszej spółki, dlatego już od dłuższego czasu negocjowaliśmy z grupą SITA odkupienie ich udziałów – mówi Mariusz Bober, prezes KGHM Ecoren. – Rozwijając działalność w zakresie zagospodarowywania odpadów przemysłowych wcześniej przejęliśmy ze spółki INOVA jej część zajmującą się przetwarzaniem hutniczej wymurówki i innymi projektami z zakresu odzysku metali. Teraz przejęliśmy pełną kontrolę nad firmą zajmującą się recyklingiem baterii i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych.

DKE pozostanie odrębną spółką, nie wejdzie bezpośrednio w strukturę KGHM Ecoren. Jednak jej sposób funkcjonowania będzie inny niż pozostałych spółek funkcjonujących w grupie kapitałowej. Wraz z przejęciem kontroli nad DKE, Ecoren rozpocznie tworzenie holdingu przemysłowego, w którym zarządzanie finansami, księgowością, kadrami i promocją pozostanie scentralizowane w spółce matce. DKE będzie odpowiadać wyłącznie za część produkcyjną. W kwestii pozostałych spółek  należących do KGHM Ecoren i działających na zasadach holdingu finansowego, plany właściciela nie ulegają zmianie – nadal trwa porządkowanie grupy.

Dolnośląska Korporacja Ekologiczna to spółka powołana do życia w 1997 roku przez DSI (obecnie KGHM Ecoren) i należąca do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. W 2001 roku drugim wspólnikiem została grupa SITA POLSKA prowadząca działalność w zakresie gospodarki odpadami.

DKE współpracuje z wieloma organizacjami odzysku i firmami, posiada Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005. Spółka prowadzi również od końca 2007 roku zbiórkę i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakładzie w Godzikowicach k/ Oławy – w minionym, pierwszym roku tej działalności oddział DKE zebrał około 260 ton mało – i wielkogabarytowego sprzętu: wysłużonych czy zepsutych lodówek, kuchenek, komputerów, telewizorów i żelazek. Dolnośląska Korporacja Ekologiczna współpracuje z grupą Polska Miedź S.A. także przy wywozie urobku z powstającego szybu SW-4 – do tej pory wywiozła już około 21,5 tys. ton zmrożonego urobku.

źródło: KGHM Ecoren


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj