Współpraca przy wskazywaniu gruntów pod instalacje odnawialnych źródeł energii oraz wspólne wypracowanie rozwiązań administracyjnych w obszarze OZE – zakłada list intencyjny podpisany przez KGHM Polska Miedź oraz 15 samorządów z Zagłębia Miedziowego.

Sygnatariusze listu intencyjnego zapowiedzieli współpracę m.in. przy określaniu potencjalnych gruntów pod instalacje OZE oraz inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji służących wypracowaniu rozwiązań administracyjno-organizacyjnych w obszarze rozwoju OZE.

– KGHM bada zdolność firmy do produkcji w oparciu o zieloną energię i aktualnie opieramy się głównie na fotowoltaice i źródłach wiatrowych. Co więcej, już z powodzeniem realizujemy takie projekty, które sprawią, że będziemy jeszcze bardziej efektywni energetycznie. Wszystko w oparciu o dobrą współpracę z samorządem województwa i gminami Zagłębia Miedziowego – powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Jak podano, KGHM planuje do 2030 r. połowę zapotrzebowania na energię elektryczną pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. Budowane są farmy fotowoltaiczne, które w najbliższych dwóch latach mają dać moc ponad 10 MW. To w skali roku pozwoli uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów, siarki oraz pyłów.

Czytaj więcej

Skomentuj