Wczoraj na terenie powstającego Ogrodu Botanicznego w Kielcach rozpoczęły się pierwsze nasadzenia drzew.

Do nasadzeń przygotowano łącznie około 40 drzew należących do 8 gatunków, po 14 sztuk buków i jodeł, które stanowić będą trzon przyszłych drzewostanów wymienionych zbiorowisk, dla których jako domieszkę stanowić będą dęby, klony, jawory, modrzewie, świerki i jarzębiny.

W dalszych etapach rozbudowy tych kolekcji nasadzane będą krzewy i rośliny runa leśnego. W roku 2011, w miejscach nie kolidujących z pracami ziemnymi, kontynuowane będą dalsze etapy rozbudowy działu flory rodzimej o kolejne kolekcje związane z innymi typami lasów rosnących w Górach Świętokrzyskich, a także kolekcje związane ze zbiorowiskami charakterystycznymi dla Ponidzia.

źródło: um.kielce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj