W siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano umowę na wykonawstwo kanalizacji w Kielcach i gminie Sitkówka-Nowiny. Jest to jeden z siedemnastu kontraktów, największy w zakresie robót budowlanych w Kielcach w ramach wartego 550 mln zł projektu unijnego Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej.

Ze strony Wodociągów Kieleckich umowę podpisał prezes Henryk Milcarz, wykonawców reprezentowała przedstawicielka lidera zwycięskiego konsorcjum Agata Pawlak-Molewska, wiceprezes spółki MOLEWSKI.

Firma MOLEWSKI Spółka z o.o. w Chodczu złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka-Nowiny”. Nową kanalizację otrzymają m.in. mieszkańcy kieleckich dzielnic Gruchawka, Niewachlów, Dyminy i Posłowice. Oferta opiewa na 49 mln 778 tys. zł.

Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Spójności UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w tym kontrakcie wynosi 54,7 km, sieci wodociągowej – 1,4 km. 

źródło: wod-kiel.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj