W Kielcach rusza druga edycja Konkursu “Zielony Patrol”. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VI, szkół gimnazjalnych oraz harcerze.

Patrole z I edycji konkursu mają pierwszeństwo w wyborze obszaru do opieki. Ewentualną rezygnację z wybranego obszaru należy zgłosić do 13 października na adres iwona.pamula@um.kielce.pl. Od 14 października na stronie internetowej "Zielonego Patrolu" będzie dostępny formularz zgłoszeniowy do drugiej edycji konkursu. Szkoła zgłasza jedną lub kilka grup uczniów (grupa od 10 do 15 osób) wraz z opiekunami (lider oraz osoba wspierająca). Jako odrębna grupa może być zgłoszona drużyna harcerska.
 
W pierwszej edycji "Zielonego Patrolu", przedsięwzięcia realizowanego z inicjatywy prezydenta Kielc, wzięło udział niemal 750 uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież pod opieką liderów wykonywała kolejne zadania w szkołach i w terenie. Poznawali i badali środowisko naturalne, zgłaszali także do Straży Miejskiej znalezione na terenach rekreacyjnych, dzikie wysypiska. Nagrodą dla najlepszych patroli była wycieczka do Paryża.

źródło: um.kielce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj