W Polsce funkcjonuje już 60 klastrów energii. Kolejne lokalne inicjatywy cały czas powstają. Klastry okazały się atrakcyjne nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla samorządów.

Pięć gmin województwa łódzkiego – Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz i Rzeczyca – zainteresowanych jest powstaniem klastra energii, który będzie produkował własną energię elektryczną i zapewni im samowystarczalność energetyczną.

Głównym celem klastra jest redukcja emisji zanieczyszczeń, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcie samowystarczalności energetycznej – poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby energetyczne, a w szczególności o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej pomoże gminom województwa łódzkiego przy realizacji wyznaczonych celów.

Lokalna synergia

Skutkiem rozwoju klastrów ma być synergia wypracowana na szczeblu lokalnym, który poprzez efekt skali rzutować ma na rozwój gospodarki krajowej, nie tylko w sektorze energetyki.

Za przykład tego rodzaju zależności posłużyć może Gorzowski Klaster Energii. Jego potencjał wyrósł wokół branży odpadowej, na bazie której stworzono całą mapę wzajemnych zależności pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Inicjatorem klastra jest spółka Inneko pełniąca funkcję zakładu utylizacji odpadów (ZUO) dla Gorzowa Wielkopolskiego i okolic. Pozostałymi członkami założycielami są m.in. Eneris Surowce – spółka zajmująca się transportem odpadów do ZUO, spółka Enerii – lokalny wytwórca energii z farmy fotowoltaicznej, Bioenergy Farm Stanowice – jako wytwórca energii z biomasy, a w przyszłości z paliwa RDF, Neo Energy – operator lokalnej biogazowni wysypiskowej oraz Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej– strategiczny doradca klastra i koordynator.

Trzonem całej organizacji jest spółka Inneko, która w klastrze pełnić ma funkcję zarówno odbiorcy energii, jak i dostawcy paliwa do planowanej spalarni paliwa RDF oraz biogazowni należącej do Neo Energy. Drugim istotnym odbiorcą energii produkowanej w klastrze jest spółka Eneris Surowce, która planuje zaopatrzyć się w elektryczne śmieciarki dostarczające odpady do ZUO, co wręcz perfekcyjnie wpisuje się w założenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która 5 lutego 2018 r. została podpisana przez prezydenta RP. Pojazdy, zależnie od pory dnia, ładowane byłyby wprost z energii pochodzącej z farmy PV lub biogazowni, co przekłada się na bardzo niskie koszty eksploatacyjne takich pojazdów oraz efekt zeroemisyjności.

Planowany przez Bioenergy Farm Stanowice blok do produkcji energii z paliwa RDF ma zostać przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, zasilając w ten sposób kolejne gospodarstwa domowe na terenie Gorzowa Wlkp. i okolic oraz znacząco redukując zjawisko niskiej emisji.

Wiedza i praktyka

W jaki sposób wypracować synergię na szczeblu lokalnym? Jak zapewnić poszczególnym podmiotom korzyści? Na te pytania odpowiedzi znajdą uczestnicy konferencji “Klastry Energii jako impuls do rozwoju lokalnej energetyki”, która odbędzie się 8 maja 2018 r. w Gorzowie Wlkp.

Wydarzenie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, przedstawicieli branży OZE, przedsiębiorstw energetycznych i instytucji związanych z inicjatywami klastrowymi.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele z Ministerstwa Energii oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.nie nowej idei jaką są Klastry Energii w ramach lokalnych inicjatyw. Szczegółowy program dostępny jest TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj