Polska zarobiła dotąd na handlu jednostkami emisji AAU ponad 80 mln euro, które są przeznaczane na ochronę klimatu w Polsce i wspierają jednocześnie realizację wymogów unijnej polityki klimatycznej (pakietu klimatyczno-energetycznego).

Środki pochodzące z umów sprzedaży jednostek AAU w ramach polskiego Systemu Zielonych Inwestycji przeznaczane są na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji. Ich uzupełnieniem mogą być pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz jest Krajowym Operatorem Systemu GIS i zarządza realizacją Systemu. Środki pozyskane dzięki transakcji są umieszczane na wyodrębnionym rachunku klimatycznym.

Możliwości, jakie dla polskiej ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury stwarzają zielone inwestycje prezentował podczas wczorajszej konferencji w Warszawie Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w resorcie środowiska: – Zarabiamy na klimacie, dzięki temu, że wdrożyliśmy w Polsce mechanizm, który gwarantuje wykorzystywanie pieniędzy ze sprzedaży jednostek AAU na cele ściśle związane z ochroną środowiska, a szczególnie na działania ograniczające negatywne skutki emisji dla klimatu. Ten mechanizm to System Zielonych Inwestycji. Nasz system jest kompleksowy, wiarygodny i transparentny.

Konferencja „Japońskie Technologie Środowiskowe” była okazją do przedstawienia technologii, które mogą być wykorzystane w realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (GIS, od ang. Green Investment Scheme) w Polsce m.in. w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz technologii czystego węgla.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prelegenci z wiodących japońskich przedsiębiorstw, które specjalizują się w technologiach środowiskowych. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy przedstawili m.in. zasady działania GIS w Polsce.

Organizatorem konferencji była Japońska Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) oraz JAAP.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj