Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował raport „Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Polsce”.

W ocenie IBnGR, sektor zagospodarowania ZSEE jest z dwóch powodów sektorem nietypowym. Po pierwsze, jest to sektor, w którym nie występuje typowy mechanizm pozytywnego oddziaływania konkurencji. Zazwyczaj konkurencja rynkowa prowadzi do poprawy jakości usług. W przypadku omawianego sektora mechanizm ten nie działa, ponieważ zamawiający usługi (producenci oraz importerzy urządzeń) nie są w praktyce w ogóle zainteresowani jakością usług, a jedynie samym wykonaniem usługi po jak najniższej cenie. Brak zainteresowania jakością usług przez klientów oznacza, że duża część podmiotów, działających na rynku zarządzania ZSEE, nie przywiązuje do niej wagi. Ma wręcz miejsce sytuacja przeciwna – skoro jedynym kryterium wyboru dostawcy usługi jest cena (w przeważającej części przypadków), to firmy wykonujące usługi związane z gospodarką zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym dążą do jej maksymalnego obniżenia. Jak przekonują autorzy raportu, bez znaczenia jest jakość usługi, czyli w tym przypadku zgodne z prawem przetworzenie ZSEE. Praktycznym efektem dążenia do maksymalnego obniżenia ceny jest wskazywany wielokrotnie w prezentowanym raporcie nielegalny proceder polegający na tworzeniu fałszywej dokumentacji przetwarzania.

Drugą nietypową cechą sektora jest to, że ostateczny beneficjent usługi przetworzenia sprzętu, który za tę usługę w praktyce płaci (gdyż koszt gospodarki odpadami jest zawarty w cenie nowych urządzeń), a więc konsument, nie ma wpływu na wybór dostarczyciela tej usługi. Konsument jest beneficjentem usługi przetworzenia i recyklingu ZSEE, ponieważ sposób unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów ma wpływ na jakość środowiska, w którym żyje. Przetwarzanie sprzętu niezgodnie z obowiązującymi zasadami lub w niewystarczającej ilości, ma negatywny wpływ na jakość życia użytkowników sprzętu, a mimo to muszą oni ponosić koszty nieprawidłowo wykonanej usługi. W Polsce jest to szczególnie istotne, ponieważ świadomość na temat sposobów przetwarzania odpadów niebezpiecznych jest bardzo mała, a co za tym idzie konsumenci nie mogą przełożyć wiedzy na temat ewentualnego negatywnego postępowania producentów na dokonywane wybory przy zakupie nowego sprzętu. Innymi słowy, Polacy kupując nowe urządzenia nie kierują się w najmniejszym stopniu wiedzą na temat tego, jak konkretni producenci unieszkodliwiają zużyte urządzenia. Także z tego też powodu, zdaniem autorów raportu, konieczne jest pilne wprowadzenie rekomendowanych działań mających na celu wyeliminowanie lub co najmniej znaczące ograniczenie patologii w sektorze gospodarowania ZSEE, a przez to zwiększenie ochrony interesów konsumentów ponoszących koszty usług, na których jakość nie mają oni żadnego wpływu.

Raport „Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Polsce" opublikowany jest na stronie www.ibngr.pl (pobierz raport)


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj