Dziś rozpoczyna się konferencja „Kogeneracja i współspalanie – kierunki rozwoju energetyki” zorganizowana podczas II edycji Targów Energetyki EXPOPOWER 2008 w Poznaniu.

Przekazywane za pośrednictwem prasy informacje o podwyżkach cen energii i ich przyczynie, obligują do szerokiej edukacji na temat spraw związanych z postępującym rozwojem technologii zmierzających do podniesienia sprawności produkcji energii oraz realizacji unijnego pakietu energetycznego 3×20.

Międzynarodowe Targi Poznańskie w dniach 13 -15 maja są organizatorem II edycji Targów Energetyki EXPOPOWER 2008.

Towarzyszyć im będzie podobnie jak w 2007 r. konferencja „Kogeneracja i współspalanie – kierunki rozwoju energetyki” organizowana przez redakcję miesięcznika „Czysta Energia” we współpracy MTP.


MIejsce spotkania: MTP, paw. nr 8, salka konferencyjna, wstęp wolny


Godz.

Tytuł referatu

Prelegent

11.00

Powitanie gości

11.05

Otwarcie konferencji – wprowadzenie

Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

11.15

Kierunki rozwoju energetyki – wpływ dyrektyw UE

Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora, Departament Energetyki, MG

11.30

Praktyczne aspekty systemu wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Jacek Brandt (wiceprezes), Kamil Adrian Brodziński, Aleksander Geryn, Towarowa Giełda Energii

11.50

Ustawa o efektywności energetycznej – krajowe cele i mechanizmy wspomagające działania na rzecz oszczędzania energii

Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora, Departament Energetyki, MG

12.15

Wykorzystanie potencjału kogeneracji – szansa na pokrycie wzrostu zużycia energii

Stanisław Błach, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

12.40

Miejsce kogeneracji rozproszonej w energetyce

Witold Płatek, Andrzej Pluta, CES

12.55-13.05

Przerwa

13.05

Praktyczne aspekty rozliczenia energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji

Barbara Owsianka, BSI Management Systems

13.25

Bariery technologiczne współspalania biomasy w energetyce na podstawie dotychczasowych doświadczeń

dr inż. Jarosław Zuwała, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

13.45

Finansowanie projektów w energetyce

Grażyna Kasprzak, Bank Ochrony Środowiska

14.00

Rola domu maklerskiego w obrocie prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii

Iwona Ustach, Dom Maklerski Polonia

14.10

Techniczne możliwości współspalania węgla z dużą ilością biomasy w układach energetycznych – technologia i zastosowanie

prof. Włodzimierz Błasiak, VP Strategy, Nalco Mobotec

14.35

 

Elektrociepłownia w Płońsku opalana biomasą, technologia wyróżniona światową nagrodą Energy Globe

Longin Bogucki, wiceprezes PEC Płońsk, Piotr Ossowski, prezes Gros-Pol

14.50

 

Elektrociepłownia w Częstochowie – przykład produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji i współspalania biomasy

Piotr Górnik, prezes Fortum Częstochowa

15.10

Kocioł fluidalny CFB dla elektrociepłowni Fortum Heat Polska w Częstochowie 

przedstawiciel Foster Wheeler Energia Polska

15.25

Fundusze strukturalne na odnawialne źródła energii.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.6 i 10.3

Magdalena Mielczarska-Rogulska, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

15.40

Finansowanie inwestycji w energetyce z punktu widzenia banku kredytującego

Tomasz Tomasiak, Raiffeisen Bank

 

15.55 – 16.30

Dyskusja na temat współspalania biomasy – możliwość współspalania biomasy pochodzenia rolniczego w horyzoncie do 2015 r.

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj