Jest szansa, że w tym roku kolejne placówki szkolne w Krakowie będą miały dostęp do ciepłej wody z miejskiej sieci. Pozwoli to na usunięcie piecyków gazowych i podgrzewaczy na prąd.

Warto wiedzieć, że obecnie aż 244 przedszkola, szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez gminę Kraków podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wśród nich 53 budynki mają również ciepłą wodę użytkową dostarczaną z sieci zarządzanej przez MPEC.

Jest szansa, że takich placówek będzie więcej. Z analizy przeprowadzonej przez miasto wynika, że ciepła woda z miejskiej sieci może być dostarczona do 132 budynków bez większych nakładów finansowych. Pozwalają na to istniejące tam warunki techniczne, a konkretnie zasilanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wysokoparametrowej miejskiej sieci ciepłowniczej.

Obecnie Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii „ESCO” sp. z o.o. przeprowadza inwentaryzację poszczególnych węzłów ciepłowniczych oraz istniejących źródeł ogrzewania wody w obiektach oświatowych. Zbierane są informacje, które pozwolą na ocenę możliwości rozbudowy węzła cieplnego o moduł ciepłej wody użytkowej. Na podstawie tych opracowań, prowadzone będą dalsze działania inwestycyjne.

Zgodnie z planem, w tym roku ciepła woda z miejskiej sieci powinna popłynąć w 15 przedszkolach i szkołach. Pozwoli to na wyeliminowanie działających tam jeszcze kotłowni i piecyków gazowych.

Przypomnijmy, że w niemal wszystkich gminnych budynkach oświatowych zlikwidowano piece i kotłownie na paliwo stałe. Stary system ogrzewania działa jedynie w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców przy ul. Gorka Narodowa. Władze miasta czynią starania, aby w obu przypadkach kotłownie węglowe zniknęły jeszcze w tym roku.

[poll id=”4″]

Czytaj więcej

Skomentuj