Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został najnowszy projekt rozporządzenia ministra środowiska ws. mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Przypomnijmy, że poprzednia wersja tego dokumentu wzbudziła wiele emocji w branży. Do projektu z 9 kwietnia 2015 r. wniesiono w ramach konsultacji oraz uzgodnień międzyresortowych wiele uwag. Ministerstwo przedstawiło więc kolejny projekt datowany na 8 czerwca 2015 r. Co się zmieniło tym razem?

Z treścią nowego projektu można się już zapoznać TUTAJ.

Kolejną wersję rozporządzenia krytykuje już m.in. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. – Proponowane rozwiązania pozostają w sprzeczności z dotychczas obowiązującymi przepisami prawa oraz umożliwiają zbyt dużą swobodę w zakresie wyboru kierunku przepływu strumienia odpadów i miejsc ich zagospodarowania. Odnosząc się konkretnie do projektu rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2015 r. pragniemy zwrócić uwagę na niekonsekwencje i próby wprowadzenia zmian, które negatywnie rzutują na sytuację podmiotów prowadzących regionalne instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – komentują przedstawiciele ZPGO.

Wszystkie uwagi Związku – w załączniku poniżej.

Czytaj więcej

3 Komentarze

 1. To się w głowie nie mieści? Oj mieści, mieści a skalę ignoranctwa panującego w tym ministerstwie stanu klęski intelektualnej najlepiej ilustruje to co powiedział sam szef tej instytucji wbrew unijnej hierarchii postępowania z odpadami: [link usunięty przez moderatora]

 2. I otworzą się bramy uskomów
  A w nich „anioł” zwany Dombrowskim
  Przyjmować wszystko się zgodzi
  Do swych czeluści ziemskich zwanych reaktorami
  A niebo i ludzie patrzeć na to będą
  W swej bezsilności, bierności i trwodze
  Tak ono nakazy niebieskie zostaną złamane
  A na embepy trwoga padnie

 3. Szanowni Państwo wracamy do prehistorii zagospodarowania odpadami. Konsekwencją wprowadzenia możliwości zagospodarowania frakcji podsitowej, która notabene zgodnie z par.3.3 rozp. może obejmować cały strumień zmieszanych odpadów komunalnych, z innych miejscach niż część mechaniczna, daje możliwość zgodnie z “technologią” jednej z mławskich firm legalnego SKŁADOWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH po pozorem ich przetwarzania w kwaterach w procesie beztlenowej fermentacji! Przecież ten proces zachodzi na składowiskach, na których obowiązek jest ujmowania gazu jako produkt beztlenowej fermentacji i w pewnych przypadkach traktowania jako paliwo do produkcji energii. Czyli fermentacja beztlenowa (czy to w bioreaktorach, pryzmach energetycznych, okresowych beztlenowanych ziemnych bioreaktorach czyt. składowiskach z ujmowaniem biogazu) jest lepszą technologią niż 95% mbp części biologicznej jako stabilizacji tlenowej. TO SIĘ W GŁOWIE NIE MIEŚCI!

Skomentuj