Rozstrzygnięto przetarg na budowę kolektora deszczowego w ulicy Prądzyńskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Prace rozpoczną się 1 marca i potrwają do końca lipca. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych.

Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO- INŻYNIERIA” Sp. z o.o.

– W roku 2006 zakończono realizację kolektora deszczowego w ul. Poznańskiej na odcinku od zbiornika retencyjnego nr 1 przy wylocie do rzeki Ołobok do ul. Krotoszyńskiej. Planowana budowa dalszego odcinka tego kolektora w ul. Prądzyńskiego od ul. Krotoszyńskiej do ul. Kilińskiego pozwoli na przejecie wód opadowych i roztopowych ze zlewni w zachodniej i południowo-zachodniej części miasta, które dotąd przepływają kolektorem pod torami PKP do ul. Dworcowej i obciążają Strugę Ostrowską – mówi Jacek Nasiadek, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodkan”.

Budowa kolektora deszczowego w ul. Prądzyńskiego powinna przyczynić się do rozwiązania problemów występujących okresowo lokalnych podtopień. O przyspieszenie budowy interpelował radny Alojzy Motylewski, przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami. – Teraz powiązania zlewni powodują przeciążenie hydrauliczne Kolektora Struga Ostrowska, a to w konsekwencji po obfitych opadach deszczu prowadziło do podtapiania niżej położonych terenów w centrum miasta. Kolektor będzie odbierać wody deszczowe z czterech osiedli: Zębców, Odolanowskie, Nowe Parcele i Parcele Zacharzewskie. Trzeba te wody przekierować do kolektorów w ulicy Poznańskiej a następnie wprowadzić do pustych zbiorników retencyjnych przy Ołoboku. Jeżeli nie przechwycimy tych wód to trafią one do naturalnego odbiornika, do Ołoboku, który podczas obfitych opadów jest przepełniony i  nie jest w stanie przyjąć więcej wód; wtedy dochodzi do podtopień – uzasadnia swą interpelację radny Alojzy Motylewski.

Kolektor Zacharzewski w ul. Prądzyńskiego (od ul. Krotoszyńskiej do ul. Kilińskiego), liczyć ma  511 metrów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj