Spółka wodociągowa WODKAN podpisała z Eko-Inżynierią umowę dotyczącą budowy kolektora deszczowego w ul. Prądzyńskiego w Ostrowie Wlkp.

Budowa kolektora w ul. Prądzyńskiego rozpocznie się od strony ul. Krotoszyńskiej. Kolektor deszczowy będzie miał długość 511m. W roku 2006 zakończono realizację kolektora deszczowego Zacharzewskiego w ul. Poznańskiej na odcinku od zbiornika retencyjnego nr 1 przy wylocie do rzeki Ołobok do ul. Krotoszyńskiej. Prace pochłoną blisko 2 miliony złotych.

„Planowana budowa dalszego odcinka tego kolektora w ul. Prądzyńskiego od ul. Krotoszyńskiej do ul. Kilińskiego pozwoli na przejęcie wód opadowych i roztopowych ze zlewni w zachodniej i południowo-zachodniej części miasta, które dotąd przepływają kolektorem pod torami PKP do ul. Dworcowej i obciążają Strugę Ostrowską.” – podkreśla Małgorzata Gregorek, dyrektor ds. technicznych w spółce Wodkan SA.  

Wykonawcą kolektora deszczowego w ul. Prądzyńskiego jest „EKO-INŻYNIERIA” sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Umowa na wykonanie zadanie została podpisana w dniu 8 lutego. Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 15 lutego.

Prace budowlane rozpoczną się 01.03.2008r., ich zakończenie przewidziane jest na dzień 01.08.2008r.

źródło: GK Holdikom

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj