Wczoraj w Gdyni uroczyście podpisano kontrakt na budowę głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze.

Kontrakt jest częścią projektu „Dolina Redy i Chyloni – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”, objętego programem „Ochrona wód zatoki Puckiej i wód Bałtyku oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110”.

Obecnie oczyszczone ścieki z oczyszczalni Dębogórze odprowadzone są do Zatoki Puckiej kolektorem, którego wylot usytuowany jest na brzegu w Mechelinkach. Utrudnia to ich szybkie rozcieńczenie w wodzie morskiej. Zlokalizowanie wylotu podwodnego kolektora w odległości 2,3 km od brzegu i na głębokości 8 m poniżej zwierciadła wody poprawi warunki mieszania wód z oczyszczalni z wodami morskimi.

Nowy kolektor zapewni poprawę stanu środowiska w obszarze oddziaływaniu zrzutu (brzeg w Mechelinkach), a jednocześnie wpłynie korzystnie na stan środowiska Zatoki Puckiej.

Kontrakt (który w trybie roboczym został już podpisany 29 maja br), jest w 54% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizatorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Gdyni.

Wykonawca ma za zadanie w ciągu 6 miesięcy zaprojektować i w ciągu kolejnych 9 miesięcy wybudować głębokowodny kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni wraz z przepompownią ścieków.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj