Przyszłość globalnego porozumienia dotyczącego ochrony klimatu, europejska polityka klimatyczna oraz klimatyczne priorytety polskiej Prezydencji w Radzie UE były tematem spotkania ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego z Komisarz UE ds. Zmian Klimatu Connie Hedegaard w Warszawie.

Minister Kraszewski wraz z Komisarz Hedegaard omawiali m.in. tegoroczną współpracę Polski z Komisją Europejską w przygotowywaniu stanowiska Unii Europejskiej na globalny szczyt klimatyczny ONZ, który odbędzie się w grudniu w Durbanie. Polska jako kraj sprawujący przewodnictwo w UE w drugiej połowie tego roku, będzie – wspólnie z Komisją Europejską – reprezentować stanowisko Unii. Omawiano także taktykę negocjacyjną wobec najważniejszych partnerów procesu UNFCCC, w tym Stanów Zjednoczonych i Chin.

Komisarz Hedegaard przedstawiła informacje nt. planu działania prowadzącego do przejścia na gospodarkę  niskoemisyjną do roku 2050 (A Roadmap towards a competitive low-carbon economy 2050). Plan ten zakłada osiągniecie 80% redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie 1990-2050. Z  przeprowadzonej przez KE analizy wynika, że  redukcje emisji rzędu 40% i 60% są osiągalne do odpowiednio: 2030 r. i 2040 r.

– Komunikat Komisji Europejskiej wyznacza kierunek i wskazuje wizję przyszłego rozwoju gospodarki UE. Uważam, że powinien być poddany gruntownej debacie, wymaga też transparentnej oceny skutków dla poszczególnych krajów członkowskich, która da podstawy do podejmowania optymalnych decyzji politycznych – powiedział minister Kraszewski.

Rozmówcy zgodzili się ponadto, że główny nacisk w proklimatycznych działaniach UE powinien być położony na poprawę efektywności energetycznej.

Minister Andrzej Kraszewski komentując spotkanie z komisarz Connie Hedegaard podkreślił:

– Zależy nam na konstruktywnej współpracy z Komisją Europejską, szczególnie, że ochrona klimatu jest dla nas jednym z najważniejszych tematów polityki środowiskowej i gospodarczej, Przygotowując się do pełnienia roli reprezentanta Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej mamy świadomość, że skuteczność naszych działań będzie zależeć od dobrej współpracy, opartej na zrozumieniu wzajemnych potrzeb i uwarunkowań. Innowacyjność, inwestycje w efektywność energetyczną, zrównoważona gospodarka materiałami, edukacja konsumentów po to, by wybierali produkty energetycznie i środowiskowo efektywne – to nasz sposób na „zielony rozwój” w zgodzie z kierunkiem polityki Unii. Jednakże koszty tych polityk i działań muszą być policzone dla poszczególnych państw członkowskich – powinna to z jednej strony zrobić Komisja Europejska, z drugiej – wspólnie z wicepremierem Pawlakiem pracujemy obecnie nad zarysem takiego planu niskoemisyjnej gospodarki dla Polski.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj