Komisja Europejska i MTV Networks International rozpoczęły kampanię „Play to Stop – Europe for Climate”. Kampania będzie trwała sześć miesięcy, a jej celem jest poszerzenie wiedzy młodych osób na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

Inicjatywa „Play to Stop” adresowana jest do 11 państw członkowskich UE i obejmuje: spoty telewizyjne, koncert Moby'ego w Sztokholmie, dwa koncerty w Budapeszcie i Kopenhadze z udziałem innych artystów, webcasty, gry oraz treści publicystyczne poświęcone walce ze zmianami klimatu. Kopenhaska konferencja w sprawie zmian klimatu, podczas której uzgodnione zostaną dalsze działania w związku z Protokołem z Kioto, rozpocznie się 7 grudnia br.

Trwająca od lipca do grudnia inicjatywa „Play to Stop – Europe for Climate” będzie miała na celu zaangażowanie młodych ludzi z 11 państw członkowskich UE w walkę ze zmianami klimatu. Kampania prowadzona będzie w Bułgarii, Republice Czeskiej, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie i na Węgrzech.  W Sztokholmie, Budapeszcie i Kopenhadze odbędą się trzy koncerty z udziałem największych międzynarodowych sław świata artystycznego, transmitowane w MTV.  Pierwszy koncert z udziałem Moby'ego będzie miał miejsce w Sztokholmie w dniu 20 sierpnia. W trakcie kampanii, muzyczny kanał telewizyjny będzie również poświęcał walce ze zmianami klimatycznymi treści publicystyczne, produkując kilka wydań specjalnych.

Każdy koncert będzie towarzyszył jednemu z głównych wydarzeń związanych ze zmianami klimatu. W przypadku Sztokholmu będzie to Światowy Tydzień Wody, dla Budapesztu – Tydzień Mobilności, a w przypadku Kopenhagi – konferencja w sprawie zmian klimatu. Kraje reprezentowane będą przez ambasadorów, w rolach których wystąpią krajowe sławy, co pomoże przyciągnąć uwagę opinii publicznej i spowoduje, że ich głos będzie bardziej słyszalny. Będą nimi: bułgarska tenisistka Magdalena Maleeva, duńska piosenkarka Anna David, włoska gwiazda telewizyjna Paola Maugeri, polski prezenter Michał Piróg oraz Serban Miron Copot – rumuński działacz zajmujący się klimatem.

Mimo iż młodzi ludzie są świadomi zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, rzadko im przeciwdziałają. Wyniki opublikowanej dziś ogólnoeuropejskiej ankiety http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm ukazują, że chociaż młodzi ludzie postrzegają zmiany klimatyczne jako drugi pod względem znaczenia problem światowy po biedzie, jedynie 51 % osób w przedziale wiekowym między 15 a 24 rokiem życia, podejmuje jakiekolwiek działania na rzecz przeciwdziałania  zmianom klimatycznym, co stanowi najniższą proporcję wśród wszystkich grup wiekowych.

Kampania ta ma na celu informowanie młodych osób o potencjalnych konsekwencjach braku porozumienia w Kopenhadze i wykorzystanie ich energii w okresie poprzedzającym konferencję, aby wywrzeć nacisk na decydentach politycznych, tak by osiągnęli oni porozumienie.

W trakcie kampanii młodzi ludzie będą mogli wymieniać opinie na temat zmian klimatu i środowiska naturalnego, jak również dzielić się pomysłami na temat ochrony środowiska na internetowej stronie „Play to stop” pod następującym adresem: www.mtvplay4climate.eu.

źródło: Komisja Europejska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj