Na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęto plan pracy Komisji na I półrocze 2008 roku.

Na wniosek Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej w planie tym zostało uwzględnione posiedzenie Komisji poświęcone ocenie stanu negocjacji pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską w zakresie przygotowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promocji użytkowania odnawialnych źródeł energii.

W planie uwzględniono także problemy lokalizacji farm wiatrowych na terenach cennych przyrodniczo oraz na Morzu Bałtyckim, w kontekście konieczności realizacji celów UE w zakresie wspierania OZE oraz kwestie rozwoju energetyki wodnej w Polsce w kontekście konieczności realizacji celów UE w zakresie wspierania OZE.

źródło: pigeo.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj