Na jutro planowane jest posiedzenie dwóch sejmowych komisji: ochrony środowiska oraz samorządu terytorialnego w sprawie stawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komisje rozpoczną posiedzenie 11 maja o godz. 11. Rozpatrywane bedą poprawki zgłoszone w drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3670 i 4097).

Poprawki do nowelizacji zgłosił klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i od ich przyjęcia uzależnił swoje ostateczne stanowisko. Zdaniem Mirosławy Masłowskiej (PiS), rząd chce przerzucić odpowiedzialność za spełnienie unijnych zobowiązań w zakresie redukcji bioodpadów na gminy. Podkreśliła, że gminy, które nie mają potrzebnej do spełnienia wymogów infrastruktury: spalarni, kompostowni, sortowni, nie poradzą sobie z tym problemem. PiS zaproponował m.in., by wydłużyć zapisany w ustawie okres przejściowy – o czas na wybudowanie takich instalacji.

Transmisję z posiedzenia można bedzie zobaczyć na stronie http://orka.sejm.gov.pl/Trans.nsf


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj