Od 9 do 20 października br. trwały w Poznaniu zapisy na miejskie obligacje komunalne. Do kupienia przeznaczono 1.165 tys. sztuk obligacji o wartości 116 mln zł. Kolejna emisja obligacji serii E jest kontynuacją czteroletniego Programu Emisji zapoczątkowanego w 2003 r. Wartość Programu Emisji Obligacji Miasta Poznania to 500 mln zł. Pieniądze z ich sprzedaży mają zostać przeznaczone m.in. na remonty i budowę dróg, obiektów sportowych, szkół i mieszkań komunalnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj