Istotą projektu realizowanego w Płocku jest integracja istniejących systemów informatycznych, rejestrów i baz danych oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań. Systemy te poprzez współpracę między sobą pozwolą na uzyskanie efektu poprawy efektywności funkcjonowania infrastruktury miejskiej.

Opracowanie tytułowej koncepcji, która powstała w lipcu br., można postrzegać dwojako. Po pierwsze, jako element realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, który był współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Po drugie, jako element działań przygotowawczych, prowadzonych przez miasto Płock, w kierunku realizacji projektu SmartPłock.

Istota projektu

Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, do najistotniejszych należałyby informacje o wspomnianym powyżej źródle finansowania i konkursie, w ramach którego projekt został zrealizowany. Jest to konkurs dotyczący dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nie bez znaczenia pozostawałby fakt, że był to projekt partnerski, któremu liderował Związek Gmin Regionu Płockiego, którego Płock jest członkiem ukierunkowany na integrację działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru.

CCJ 300 x 250

OFAP, którego dotyczył projekt, to obszar 18 gmin położonych wokół Płocka, należących do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz powiatu płockiego. Są one powiązane ze sobą w różnych obszarach, który ukształtował się w ciągu dwudziestu lat współpracy (lata 1994-2014), tworząc funkcjonalne i zwarte struktury.

Celem szczegółowym projektu było przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP-u przy jednoczesnym zapobieganiu jego depopulacji poprzez wspieranie jakości kapitału ludzkiego i sprzyjanie rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Dalsza część artykułu dostępna jest w serwisie E-czytelnia

logo

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj