Istotą projektu realizowanego w Płocku jest integracja istniejących systemów informatycznych, rejestrów i baz danych oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań. Systemy te poprzez współpracę między sobą pozwolą na uzyskanie efektu poprawy efektywności funkcjonowania infrastruktury miejskiej.

Opracowanie tytułowej koncepcji, która powstała w lipcu br., można postrzegać dwojako. Po pierwsze, jako element realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, który był współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Po drugie, jako element działań przygotowawczych, prowadzonych przez miasto Płock, w kierunku realizacji projektu SmartPłock.

Istota projektu

Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, do najistotniejszych należałyby informacje o wspomnianym powyżej źródle finansowania i konkursie, w ramach którego projekt został zrealizowany. Jest to konkurs dotyczący dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nie bez znaczenia pozostawałby fakt, że był to projekt partnerski, któremu liderował Związek Gmin Regionu Płockiego, którego Płock jest członkiem ukierunkowany na integrację działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru.

OFAP, którego dotyczył projekt, to obszar 18 gmin położonych wokół Płocka, należących do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz powiatu płockiego. Są one powiązane ze sobą w różnych obszarach, który ukształtował się w ciągu dwudziestu lat współpracy (lata 1994-2014), tworząc funkcjonalne i zwarte struktury.

Celem szczegółowym projektu było przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP-u przy jednoczesnym zapobieganiu jego depopulacji poprzez wspieranie jakości kapitału ludzkiego i sprzyjanie rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Dalsza część artykułu dostępna jest w serwisie E-czytelnia

logo

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj