Podpisano ostatni kontrakt na roboty budowlane przy jednym z największych projektów unijnych w Polsce: projekcie Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty. Wartość inwestycji to blisko 260 mln euro.

Obecnie większość prac projektowych dobiega końca i rozpoczyna się realizacja zamówień na roboty budowlane. Całość prac w dorzeczu Parsęty podzielono na 33 kontrakty na roboty budowlane i 5 na usługi.

W Rejonie Kołobrzeg kończy się realizacja dwóch umów, a w styczniu zakończyły się prace przy budowie blisko 108 km sieci kanalizacyjnej i ponad 40 km sieci wodociągowej. Pozostałe Rejony objęte Projektem to Białogard i Szczecinek, gdzie również prowadzone są intensywne prace.

Pierwsze efekty widoczne będą wiosną br. Zakończenie inwestycji przewiduje się na grudzień 2010 r. W sumie na terenach objętych Projektem wybudowane zostanie około 955 km sieci wodociągowej i około 1382 km sieci kanalizacyjnej, stacja uzdatniania wody i dwie oczyszczalnie ścieków. Modernizacji i rozbudowie zostanie poddanych dziesięć oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą.

W wyniku zmian w sektorze budownictwa na rynku krajowym i regionalnym w trakcie procedowania zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu, powstały niedobory środków finansowych potrzebnych na realizację projektu. Wartość projektu wzrosła z ponad 177 do ok. 260 mln euro.

Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty realizowany jest przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz spółki wod-kan z Białogardu, Szczecinka i Kołobrzegu. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie 22 gminy województwa zachodniopomorskiego, czyli w sumie 242 tys. mieszkańców.

Inwestycja przyczyni się do poprawy oraz ochrony stanu środowiska. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie wyposażenie całej aglomeracji w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków. Nowa baza infrastruktury i sieci wod-kan ma korzystnie wpłynąć na rozwój całego regionu, ruch turystyczny i możliwości inwestycyjne. Przedsięwzięcie da pracę dla ponad 3 tys. osób w trakcie realizacji oraz ponad 1,6 tys. po jej zakończeniu.

Fot. Archiwum ZMIGDP
Źródlo: Profit Communications

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj