Organizacja w Polsce Europejskiej Konferencji Energetyki Wiatrowej w 2010 r. (EWEC) była głównym tematem rozmowy wicepremiera Waldemara Pawlaka z prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) Arthourosem Zervosem.

Wicepremier Waldemar Pawlak i prezydent EWEA Arthouros Zervos omówili możliwość zorganizowania w Polsce Europejskiej Konferencji Energetyki Wiatrowej (EWEC) w 2010 r. Corocznie skupia ona liczne grono osób zajmujących się energetyką odnawialną, w tym polityków wyższego szczebla, m.in. ministrów, komisarzy KE i europarlamentarzystów. Głównym tematem międzynarodowej dyskusji jest pozyskiwanie energii z wiatru, poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych w tym zakresie, m.in. związanych z rozwojem farm wiatrowych na morzu.

Pieczę nad tym przedsięwzięciem sprawuje Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA). Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak podkreślił gotowość naszego kraju do współorganizowania tego najważniejszego wydarzenia w dziedzinie energetyki wiatrowej. – Polski rząd deklaruje pełne wsparcie dla tej inicjatywy – powiedział wicepremier Pawlak.
– Decyzje dotyczące dokładnej lokalizacji konferencji zapadną do końca czerwca br. – poinformował Arthouros Zervos, prezydent EWEA.

Podczas spotkania przedyskutowano również udział EWEA w tegorocznej konferencji klimatycznej COP 14 w Poznaniu oraz projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Projekt ten ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych. Określa m.in. obowiązkowy udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym.

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej EWEA jest międzynarodową organizacją działającą na rzecz energetyki wiatrowej w Europie oraz na całym świecie. Skupia ponad 400 członków z 45 krajów świata. Zajmuje się m.in. międzynarodową promocją energetyki wiatrowej.

Tegoroczna Europejska Konferencja Energetyki Wiatrowej odbyła się w Brukseli. Wzięło w niej udział ponad 6000 uczestników z 82 krajów. Następne takie spotkanie poświęcone pozyskiwaniu energii z wiatru odbędzie się w Marsylii.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj