Zapraszamy do udziału w Targach Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia. Wydarzenie odbędzie się w nowoczesnym Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu w dniach 4-6 listopada 2009.

Do udziału w Targach organizatorzy zapraszają producentów, dostawców, wykonawców branży wodociągowo-kanalizacyjnej, projektantów oczyszczalni ścieków, instytucji naukowo-technicznych, a także przedsiębiorców i organizacje branżowe. Celem wydarzenia jest organizacja ważnych i ciekawych konferencji oraz spotkań, poruszających aktualną problematykę w gospodarce wodnej.

W ramach Targów Urządzeń i Technologii  Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej, w dniu 4 listopada 2009 roku odbędzie się konferencja naukowa HYDROINTEGRACJE, na którą organizatorzy zapraszają przedstawicieli uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania gospodarką wodną i ochroną środowiska. Konferencja  ma na celu większe zintegrowania jednostek zajmujących się problematyką gospodarowania zasobami wodnymi i stworzenie wspólnej profesjonalnej platformy dla wymiany doświadczeń między naukowcami, przedsiębiorcami oraz samorządowcami.

Zakres tematyczny Konferencji Naukowej HYDROINTEGRACJE obejmuje:
• przedstawienie stanu i perspektyw rozwoju gospodarki wodnej w Polsce,
• zaprezentowanie założeń Krajowego Programu Gospodarki Odpadami,
• omówienie stanu zasobów wodnych województwa śląskiego,
• przedstawienie zastosowania informatycznych rozwiązań w zarządzaniu systemami
• zaopatrzenia w wodę,
• prezentacje sieci współpracy na przykładzie działania inicjatyw klastrowych- Śląski Klaster Wodny, Catalonian Water Cluster ( Hiszpania),
• prezentacje możliwości finansowania nowych technologii w gospodarce wodno-ściekowej
• w ramach 7 PR Unii Europejskiej.

Konferencja będzie również okazją do wymiany doświadczeń partnerskich z czesko- słowackimi przedsiębiorcami branży wodociągowej. Swoją inaugurację podczas targów będzie również miało Seminarium dla Beneficjentów Funduszu Spójności organizowane przez Gminę Sosnowiec.

Więcej informacji o Targach HydroSilesia i Konferencji HYDROINTEGRACJE można znaleźć na stronie internetowej www.hydrosilesia.pl.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj